دعاوی مرتبط با امور شرکتها

دعاوی مرتبط با امور شرکتها

دعاوی مرتبط با امور شرکتها از جمله دعاوی است که قابل پیگیری توسط وکیل امور تجاری در محاکم دادگستری می باشد. شرکتهای تجاری در سطح داخلی و بین المللی دارای مسائل حقوقی گسترده ای است.برای دعاوی مرتبط به امور شرکتها باید از یک وکیل خبره و با تجربه کمک بگیرید.

دعاوی مرتبط با امور شرکتها شامل چه مواردی می شود؟

دعاوی مرتبط با امور شرکتها شامل موارد زیر می شود :

-دعاوی مربوط به شرکت های تجارتی

-دعاوی بین شرکا و سهامداران با شرکت ها

-اختلافات شرکت ها با اشخاص ثالث

-مباحث مربوط به انحلال ، ورشکستگی ، اعاده اعتبار تجار

کلیات دعاوی مربوط به امور شرکتها در موارد بالا ذکر شد که تمام آن ها باید با توجه نکات فنی و گاها پیچیده که مربوط به امور شرکت می باشد توسط وکیل خوب که با این دعاوی آشناییت دارد انجام شود.

مصادیق دعاوی تجاری و شرکت ها 

دعاوی مختلفی در باب دعاوی تجاری و شرکت ها ممکن است که  بروز نماید. باید متذکر گردید که اکنون با تشکیل دفاتر الکترونیک خدمات قضایی کلیه دعاوی مربوط و قابل طرح مربوط به شرکت ها و امور تجاری در محاکم دادگستری چه از طریق بهترین وکیل تجاری مطرح گردد و چه از سوی اشخاص غیر وکیل، میبایست از طریق این دفاتر بدوا ثبت و به محاکم دادگستری ارسال گردد.

مسائل حقوقی شرکتها 

روابط حقوقی و مالی سهامداران شرکت، مسئولیت و تعهدات اعضاء هیئت مدیره در شرکت، اعتبار اقدامات و تصمیمات هیئت مدیره، اعتبار اعمال حقوقی مدیران در شرکتهای تجاری، سرمایه شرکت، افزایش سرمایه، کاهش و تغییر اساسنامه شرکت، هریک دارای مسائل حقوقی فراوان است.

یک شرکت تجاری چون اعمالی حقوقی گسترده ای انجام می دهد، حتما به یک مشاور حقوقی شرکتها نیازمند است. وکیل باتجربه ای که در حقیقت وکیل در امور شرکتها باشد، به این مفهوم که حقوق شرکتهای تجاری را به عنوان یک امر تخصصی مطالعه و پیگیری می کند.

یک وکیل شرکت تجاری علاوه بر اینکه می بایست به حقوق قراردادها مسلط باشد، باید همچنین قادر باشد راجع به کلیه اقدامات شرکت تجاری اظهار نظر کند.

دعاوی مرتبط با امور شرکتها-حسین کمیلی

وظایف وکیل در زمینه دعاوی مرتبط به امور شرکتها چیست؟

البته شرح وظایف مشاور حقوقی شرکت می تواند گسترده و یا محدود تعریف گردد، اما به نطر می رسد وکیل شرکت تجاری باید در مورد موضوعات شرکت دارای تبحر باشد.

اگر شرکت تجاری دارای روابط خارجی و صاردات و واردات است و با کشورهای دیگر دارای روابط تجاری بین المللی است، حتما باید به عنوان یک وکیل تجارت بین المللی عمل کند، یا همان چیزی که از ان به عنوان وکیل بین المللی یاد می شود که در حقیقت وکیل امور تجارت بین المللی است.

اگر هم دارای روابط حقوقی داخلی زیاد است، می بایست در موضوع شرکت اطلاعات نسبی داشته باشد. مسائل حقوقی شرکتها همانطور که عرض شد بسیار زیاد است می توانید با اطمینان کامل دعاوی مرتبط به امور شرکتها را به ما بسپارید.

دعاوی مرتبط با امور شرکتها-حسین کمیلی وکیل پایه یک دادگستری

دعاوی مرتبط به امور شرکتهای تجاری 

در قانون تجارت ، هفت نوع شرکت تجارتی (تجاری) نیز مورد شناسایی قانونگذار واقع گردیده که به حکم قانون کلیه معاملات این شرکتها تجارتی محسوب میگردد. انواع شرکت های تجارتی در ماده 20 قانون تجارت عبارتند از:

*شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
*شرکت بامسئولیت محدود
*شرکت تضامنی
*شرکت مختلط غیر سهامی
*شرکت مختلط سهامی
*شرکت نسبی
*شرکت تعاونی تولید و مصرف
لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجاری هر یک از احکام و قواعد خاص خود برای تشکیل و اداره و ادامه حیات پیروی کرده و هر یک از قواعد خاص خود پیروی مینمایند. نکته حایز اهمیت اینکه شرکت های تجارتی به شرح مذکور متمایز از شرکتهای مدنی میباشد.

دعاوی مرتبط به امور شرکتها به یک وکیل حرفه ای بسپارید !

بهتر است در زمینه دعاوی مرتبط به امور شرکتها از وکیل خبره و با تجربه مشورت بگیرید تا بتواند پرونده شما را به نتیجه مطلوبی برساند و در این زمینه از قوانین و مقررات آگاه باشد.

برای مشاوره در خصوص دعاوی مرتبط با امور شرکتها می توانید با دفتر وکیل پایه یک دادگستری حسین کمیلی که در این زمینه سابقه ی طولانی دارد در ارتباط باشید و مشاوره رایگان دریافت کنید.