دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری جزئی از شاخه ی حقوق جزا است که شامل مجازاتها، قوانین جزایی ، جرائم می باشد. دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که با مجرم ، جرم و مسئولیت کیفری است.

منظور از جرم ، مجرم ، مسئولیت کیفری چیست؟

منظور از جرم هر مدل رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی که در قوانین جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

مجرم به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی گفته می شود که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد.

در آخر منظور از مسئولیت کیفری این است که قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت دیگر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.

جرائم دعاوی کیفری به چند دسته تقسیم می شود؟

جرائم دعاوی کیفری در یک دسته بندی عمده به دو نوع تقسیم می شود :

1-جرائم قابل گذشت

2-جرائم غیرقابل گذشت

جرائم قابل گذشت :

این جرائم به صورتی است که قانون گذار به لحاظ رعایت مصالح خانوادگی یا اجتماعی که جنبه خصوصی آن ها را به جنبه عمومی شان برتری داده و تعقیب آن ها را موکول به شکایت شاکی کرده است.  پس از اعلام شکایت شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند.

جرائم غیرقابل گذشت :

در اینگونه جرائم اعلام شکایت یا گذشت شاکی هیچگونه تاثیری در امر تعقیب ندارد و دادستان مکلف است به محض اطلاع متهم را تعقیب نماید.

دعاوی جزائی

در دعاوی جزایی ، طرفین دعوی حق انتخاب وکیل یا وکلای مدافع خود را دارند. عموما بیشتر پرونده های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می شوند. از این رو وکیل هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحله های مقدماتی متهم حق اینکه یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد را دارد.

دعاوی کیفری-وکیل پایه یک دادگستری

جرائم دعاوی کیفری شامل موارد زیر می شود : 

  • کلاهبرداری
  • خیانت در امانت
  • جعل
  • سرقت
جرائم دعاوی کیفری : کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری که جزئی از جرائم دعاوی کیفری محسوب می شود، همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.

جرائم دعاوی کیفری : خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده، لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. به عبارت دیگر خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

جرائم دعاوی کیفری : جعل

درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت جعل مادی  و  جعل معنوی  تعریف می‌ شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دست خط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.

جرائم دعاوی کیفری : سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود.

دعاوی کیفری-حسین کمیلی

انتخاب یک وکیل حرفه ای برای رسیدگی به دعاوی کیفری

بهتر است در زمینه دعاوی کیفری از وکیل خبره و با تجربه مشورت بگیرید تا بتواند پرونده شما را به نتیجه مطلوبی برساند و در این زمینه از قوانین و مقررات آگاه باشد.

برای مشاوره در این خصوص می توانید با دفتر وکیل پایه یک دادگستری حسین کمیلی در ارتباط باشید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

خدمات حقوقی