خدمات حقوقی

دعاوی حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست است که در برخی موارد نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می باشد ، در اینگونه دعاوی هزینه ها بر اساس بهای خواسته متغیر است.

خدمات حقوقی دعاوی اراضی و املاک عموما شامل موارد : موات ، ملی ، تصرفی دولت و شهردارها، تملکی ستاد اجرایی فرمان امام می شود.

احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 به سه دسته کلی تقسیم می شوند :1-احکام مصادره 2-احکام تملیکی 3-احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی

دعاوی کیفری شامل دعاوی جرائم ، مجرم ، مسئولیت کیفری است و ممکن است هر کدام دارای مجازات یا عدم مجازات باشد.

دعاوی خانواده از جمله دعاوی کنون کشورمان است که شامل مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه است برای پیش برد هدف مربوطه از قوانین آن آگاهی کامل داشت.

خدمات مشاوره حقوقی و قبول وکالت راجع به امور تجاری، شرکت ها و موسسات غیر تجاری از قبیل مشاوره و مدیریت و پشتیبانی انعقاد انواع قرارداد های داخلی و بین المللی.

مرحله به مرحله

مراحل پیگیری پرونده

1

مشاوره حقوقی

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه ی پرونده ی مورد نظرتان می توانید با  دفتر وکالت حسین کمیلی در ارتباط باشید.

2

بررسی پرونده

بعد از مشاوره و تحویل مدارک و اطلاعات مورد نیاز ، پرونده ی شما مورد بررسی قرار می گیرد و بهترین راه حل های قانونی به شما پیشنهاد میشود.

3

امضاء قرارداد

پس از بررسی پرونده و مدارک موجود جلسه دیگری جهت توافقات و امضا قرارداد برگذار میگردد و قرارداد همکاری فی مابین امضا میگردد.

4

قبول پرونده

پس از بررسی مدارک و مستندات و امضای قرارداد دادخواست تنظیم شده و پیگیری پرونده آغاز میشود.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در امور شرکتها